Stichting Het Venloos Carillon zet zich in voor het instandhouden van het Venloos Carillon. Deze doelstelling valt in het actuele beleidsplan uiteen in de volgende onderdelen: 

1. zorgen voor draagvlak bij politiek en burger
2. zorgen voor een betere toegankelijkheid van de Martinustoren
3. zorgen voor een aantrekkelijk programma van bespelingen van het carillon